Købsproces

Det er vigtigt for os at du føler dig tryg og velinformeret ved valget af din nye bolig

Sådan handler du

Når du køber en ejerlejlighed i Sundby Brygge, sker det gennem ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen.

Købet foregår ved, at ejendomsmægleren gennemgår købsaftale med bilag, og købsaftalen herefter underskrives.

Betinget af godkendelse

Det er trygt at handle ejerlejlighed på projektstadiet, da dit køb altid vil være med forbehold for dine rådgiveres godkendelse af handlen.

Købsaftalen er udarbejdet af advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain, som har mange års erfaringer indenfor projektsalg. Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain er sælgers advokat. Sælgers advokat står for ekspedition/tinglysning af skødet samt besvarelse af købers advokats spørgsmål.

Købsaftalen er som standard betinget af Købers bank og advokat. Hvorvidt du ønsker at lade dig repræsentere af advokat, er helt op til dig. Købsaftalen sendes efter underskrift til godkendelse hos købers bank og advokat. Godkendelsen skal foreligge indenfor en aftalt tidsfrist, som typisk er 8 dage.

Fortrydelsesret

Ud over ovennævnte godkendelser fra din bank og advokat, har du som køber ligeledes en fortrydelsesret ved køb af bolig. Indtil 6 hverdage efter at aftalen er underskrevet af begge parter, kan du – uden nogen grund – vælge at træde tilbage fra handlen.

Det er gratis at gøre brug af sin fortrydelsesret, ligesom det er gratis, hvis bank eller advokat annullerer handlen indenfor den nævnte frist.

Depositum og bankgaranti

Ved køb af en projektlejlighed, skal der ikke indbetales en deponering, men 8 dage efter købsaftalens underskrift, skal der foreligge en bankgaranti fra dit pengeinstitut. Bankgarantien tjener til sikkerhed for handlen og erstattes på overtagelsesdagen af kontant betaling. På den måde følges nøgle og penge ad!

Når der er indgået en bindende aftale mellem køber og sælger, træder ejendomsmæglerens rolle i baggrunden, og kontakten bliver herefter mellem køber og en projektleder hos sælger.

Tilvalg - Sæt dit eget præg på boligen

Du har visse muligheder for at sætte dit eget præg på din nye bolig (se materialevalg).

I forbindelse med projektets byggeopstart, vil sælger indrette et showroom. Her vil du blive præsenteret for materialer samt valgmuligheder. I god tid inden indflytning vil du blive inviteret til informationsmøde med køkkenleverandøren, hvor du vil blive præsenteret for mulighederne.


Løbende information

Vi opdaterer løbende ’Følg byggeriet’ med billeder fra byggepladsen, ligesom der er tradition for, at I som købere bliver inviteret til 1. spadestik og rejsegilde.

Indflytning, 1-års og 5-års gennemgang

Cirka 14 dage inden den endelige aflevering afholder Sælger en for-aflevering. Her gennemgås lejligheden med køber, så der er tid til at udbedre eventuelle fejl og mangler, inden den endelige aflevering, hvor der også udleveres en beboermappe med vejledninger.

Der vil igen ske gennemgang af boligen efter 1 år og igen efter 5 år. Vi ønsker at samtlige nye beboere får overdraget den bolig, som de har drømt om.